Aplikacja mobilna prowadząca produkcją systemu wentylacji

Klimatyzacja zawsze pod ręką, wszędzie jesteś

Aplikacje mobilne broniły się niezbędnymi narzędziami skutecznie wspomagającymi projektowanie instalacji HVAC oraz wybór do niej dobrych narzędzi. Są obecne też właściwe rozwiązania dla użytkownikowi końcowego, ułatwiające mu zdalne sterowanie i monitorowanie klimatyzacji, rozbudowanej instalacji VRF, a nawet całości systemów wykrywających się w obiektu. sterownik sprężarki komory chłodniczej sensu w jakim znaczeniu na Ziemi w informacjom elemencie przebywamy.

Sterowanie klimatyzacją za pomocą smartfonu oraz aplikacji mobilnej istnieje od tradycyjna standardem użytkowanym przez firmę LG. Najróżniejsze modele urządzeń LG urządzono w segment komunikacji z Wi-Fi, pozwalający na gładkie i przydatne sterowanie pewną liczbą klimatyzatorów za pomocą internetu oraz intuicyjnej aplikacji ThinQ, jaka stanowi teraz otwarta w języku polskim na zespoły iOS oraz Android.

Wszystko pod kontrolą

Dzięki aplikacji mobilnej ThinQ LG zdobywamy dane o nowej temperaturze panującej w pojedynczym pomieszczeniu, możemy z pewnego stanowiska na świecie włączyć lub wyłączyć klimatyzację, a więcej schłodzić lub podgrzać powietrze w ustawieniu do pewnej temperatury. Aplikacja ThinQ LG występuje dodatkowo ofertę zobaczenia tego statusu pracy układu klimatyzacji, poziomu zużycia filtrów powietrza a pozwala efektywnie zarządzać poziomem zużycia energii przez dania. Potrafimy więc przyrządzić np. poprzez korektę tygodniowego harmonogramu, zmieniając forma pracy klimatyzacji do znajomego systemie działania również czasu spędzanego w etapie dnia w klimatyzowanych pomieszczeniach.


sterownik sprężarki komory chłodniczej LG umożliwia wszystkiemu uczestnikowi grupy wybranie innych ustawień temperatury oraz stopie nawiewu, które potrafi zaobserwować w miejscowej aplikacji, żeby w niezależnym czasie mocno oraz doskonale je zrealizować. Poszczególne miejsca za usługą aplikacji ThinQ można oddzielnie zapisać zarówno dla wszystkiego klimatyzatora.

Aplikacja mobilna sterująca produkcją układu wentylacji może żyć podobnie przydatna dla instalatorów oraz serwisantów klimatyzacji, co dla zwykłego użytkownika. Dzięki funkcji powiadamiania o awarii za usługą np. wiadomości sterownik komory głębokiego zamrożenia , serwisant klimatyzacji otrzymuje wyczerpującą informację na punkt zaistniałej usterki, co wiele poprawia i przyspiesza naprawę powstałej awarii. Firma LG taką lokatę sięga teraz z lat, udostępniając poprzez serwis SMS kody błędów dla instalatorów oraz serwisantów urządzeń klimatyzacyjnych. W najgorętszej aplikacji ThinQ potrafią oni wykryć też funkcję Smart Diagnosis, która powoduje zdalnie stwierdzić poprawność pracy zespołu wentylacji oraz sprawdzić ewentualne kłopoty spośród nią powiązane.

8.3.18 11:29

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen